Over

Literarte is een bibliofiel genootschap dat sinds 1994 jaarlijks een fraai boekwerk geproduceerd heeft.

We willen de inhoud, de 'illustratie' en de boekvormgeving op gelijke voet belangrijk vinden. We streven naar originaliteit en variatie. Vandaar dat we brieven, poëzie, essays, proza, toneelteksten... uitgeven, en dat we met verschillende vormgevers, boekarchitecten en drukkers werken.

Literarte is een feitelijke vereniging: we hebben geen winstbedoelingen. Wie interesse heeft, kan een werk aankopen voor zover er nog voorraad is. Informatie hierover vind je in de lijst van publicaties.